Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van De Indrukkerij, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52552675. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Indruk massages | praktijk voor massagetherapie & lomi lomi

 

Verwerken van persoonsgegevens
Wanneer jij je aanmeldt bij Indruk massages wordt jou gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het papierendossier. Daarnaast wordt jouw e-mailadres digitaal opgeslagen een e-mailbestand. Ook kan jouw telefoonnummer worden gebruikt voor het plannen van afspraken (telefonisch, per SMS of via WhatsApp). Verder worden jouw factuurgegevens opgeslagen in een boekhoudprogramma.

 

Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om jou te informeren over diensten van Indruk massages. Jouw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als jij daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Je kunt het ontvangen van Indruk massages mailings zelf stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

 

Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door De Indrukkerij / Indruk massages. Jouw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder jouw toestemming.

 

Jij hebt de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Als je dit wilt, kan je contact opnemen met Marcel Snippe via marcel@indrukmassages.nl of telefoonnummer 06 235 44968.

 

Bewaartermijn

De Indrukkerij / Indruk massages bewaart jouw adresgegevens. De bewaartermijn van  gegevens in het boekhoudprogramma is tenminste 7 jaar, onder meer om aan onze wettelijke verplichting (fiscale bewaarplicht) te voldoen.

 

Cliëntenverslagen van massagetherapie-, lomi lomi- en stoelmassagesessies worden drie jaar na het laatste bezoek verwijderd, dit kan eerder op jouw verzoek.

Neem contact op